Organiziramo Team building programe i aktivnosti vezano za gorski kraj.

Jedno od ponuđenih programa i aktivnosti je odlazak na Izvor rijeke Kupe, adventure park Vrata, rafting na Kupi, jahanje konja na ranču Magušar, posjet geomorfološkom Zelenom Viru i Vražjem prolazu – Skrad kao i niz drugih bogatih ponuda zabavno – rekreacionog karaktera.

Stojimo vam na raspolaganju kroz mogućnosti modificiranja vaših zahtjeva prema željama i potrebama.